Υποχρέωση Υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων έως 31 Μαρτίου για Αγρότες

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις είναι µια υποχρέωση που βαρύνει σχεδόν όλους όσους διενεργούν συναλλαγές. Η ΠΟΛ.1078/14 του υπουργείου Οικονοµικών καθορίζει τον τρόπο υποβολής, κυρίως όµως καταγράφει τα παραστατικά που προσδιορίζουν ποια

Διαβάστε περισσότερα

Αγρότες: Ποια Έγγραφα Πρέπει να Προσκομίσουν για το Αφορολόγητο

Μια σειρά από έγγραφα που αφορούν σε έσοδα και έξοδα θα πρέπει να προσκομίσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου στους λογιστές τους οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος και του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα
Skip to content