ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικά στον Αγροτικό τομέα και χρειάζεται ιδιαίτερη σωστή οργάνωση και διαχείριση προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και να σας βοηθήσει να πάρετε τις επιδοτήσεις που θα σας βοηθήσουν τα αναπτύξετε σημαντικά τις επιχειρήσεις σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Συγκεκριμένα, στο AgroEconomy αναλαμβάνουμε τα παρακάτω:

 •  Σύνταξη και υποβολή πρότασης και προϋπολογισμού.
 •  Οργάνωση και Συντονισμός του Προγράμματος.
 •  Διαχείριση του Προϋπολογισμού.
 •  Ολοκλήρωση και Αίτηση Πληρωμής για την Ολοκλήρωση του Προγράμματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο γραφείο μας στον Πλατύκαμπο Λάρισας για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες και να λύσουμε τις απορίες σας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε email μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι γεωτεχνικές μελέτες συμβάλλουν στην εφαρμογή καλής γεωργικής και βιομηχανικής πρακτικής της ευρύτατης περιοχής βάσει του οποίου θα θεμελιωθεί κάποιο τεχνικό έργο. Με τις γεωτεχνικές μελέτες επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κόστους των καλλιεργειών, αύξηση της παραγωγής και προστασία του περιβάλλοντος.

.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα Νιτρορρύπανσης
 • Εγκατάσταση στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών
 • Σχέδια Βελτίωσης
 • Γεωτεχνικές Μελέτες
 • Μελέτες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην σελίδα “Επικοινωνία”.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο κλάδος της Βιομηχανίας Τροφίμων αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις με σκοπό να ανοιχθούν μεγαλύτερες προοπτικές στο μέλλον. Προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική ανάκαμψη πρέπει να υπάρχει εμφανής ανάπτυξη. Για να συμβεί αυτό στις Ελληνικές Βιομηχανίες, χρειάζεται σαφής στρατηγική και συνεπή βήματα, εκμεταλλευόμενοι τις νέες τεχνολογίες και τις διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών.

.

Η Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας είναι αναγκαίο και απαραίτητο κομμάτι της διαδικασίας και πρέπει να γίνεται από έμπειρο τεχνικό. Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να:

.

 • Παρακολουθεί, εφαρμόζει και κάνει συνεχή βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Πραγματοποιεί ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
 • Τηρεί τις ποιοτικές προδιαγραφές
 • Ελέγχει τα προϊόντα βάσει των προτύπων διαχείρισης, ασφάλειας & υγιεινής προϊόντων
 • Συμμετέχει στη συνεχή βελτίωση της παραγωγής προϊόντων με στόχο την επίτευξη καλύτερων ποιοτικών αποτελεσμάτων
 • Ελέγχει τις διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων
 • Συμμετέχει στις επιθεωρήσεις από φορείς πιστοποίησης

.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο AgroEconomy μπορούμε να αναλάβουμε την Πιστοποίηση Ελέγχου σε βιομηχανίες τροφίμων, χάρη στην εμπειρία και την ειδική τεχνογνωσία που κατέχουμε, καθώς έχουμε συνεργαστεί με εταιρείες ως Υπεύθυνοι Ποιοτικού Ελέγχου καθώς και ως Εσωτερικοί Επιθεωρητές σε συστήματα ποιότητας ISO 22& 9, BRC, IFS, GLOBALG.A.P., HALAL.

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ

Ο Αγροδιατροφικός Τομέας αναφέρεται στην παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διακίνηση και την παροχή των βρώσιμων αγροτικών προϊόντων. Ο ρόλος του γεωπόνου είναι βασικός και δεν πρέπει να παραληφθεί σε καμιά περίπτωση, καθώς θα δώσει χρήσιμες συμβουλές και τη σωστή καθοδήγηση που θα συντελέσει στην επιτυχία της τελικής παραγωγής.

.

Η Γεωπόνος του γραφείου μας επίσης εξειδικεύεται στις Βιολογικές Καλλιέργειες και σε καλλιέργειες που ακολουθούν το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

.

Με λίγα λόγια, ο αγροδιατροφικός σύμβουλος:

 • Αναλαμβάνει την οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Ελέγχει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
 • Παρέχει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών
 • Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής χρήσης των εισροών
 • Παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων με χρήση της προστιθέμενης αξίας τους
 • Προστασία της υγείας παραγωγών και των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

.

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που θα είναι ανταγωνιστικά στην αγορά.

AGRO-ECONOMY ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Το γραφείο μας που έχει έδρα στον Πλατύκαμπο Λάρισας, αναλαμβάνει όλα τα παραπάνω με υπευθυνότητα και αμεσότητα ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο