ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΡΟ 16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

    2014-2020

Μέτρο 16 – Συνεργασία & Καινοτομία

Το Μέτρο της συνεργασίας στοχεύει στην στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω δραστηριοτήτων που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του αγροδιατροφικού και δασοκομικού τομέα ώστε να εργαστούν από κοινού με στόχο την πραγματοποίηση έργων καινοτομίας για τα Κυπριακά δεδομένα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε έργα συνεργασίας που προάγουν την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και τη μεταφορά γνώσεων, εμπειριών και καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές αλλά και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

.

Η ΑγροΔιατροφολόγος του Agro-Economy μπορεί να σας κατατοπίσει πλήρως για το πρόγραμμα και να αναλάβει την αίτησή σας με υπευθυνότητα και συνέπεια.

  • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΡΟ 16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Χρήσιμα Αρχεία

Ενημερωτικό Αρχείο ΕΑΔ
Skip to content