Δημοσιεύτηκε από: webmaster

Πλάνο Διευκόλυνσης Μεταβιβάσεων Γης σε Νέους για να μην Αδειάσουν τα Χωριά

Σηµείο καµπής για την επανεξέταση των πολιτικών που σχετίζονται µε τη δηµιουργία νέων ευκαιριών οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, χαρακτηρίζεται η µετά-COVID εποχή, καθώς το σηµαντικό ύψος διατιθέµενων πόρων από επιµέρους Ταµεία (Ανάκαµψης, ∆ίκαιης Μετάβασης, Ταµείο Συνοχής), µπορεί να παράσχει συγκεκριµένες λύσεις για την εδραίωση του πληθυσµού στα χωριά.

Πριν όµως γίνει λόγος για «ψηφιοποίηση», «καινοτοµία» και «έξυπνα χωριά», προέχει η ανάγκη ανάπτυξης µιας πιο ελκυστικής οικονοµίας και γεωργίας για τους νέους. Πιλοτικά έργα βασικού εισοδήµατος στις αγροτικές περιοχές, διευκόλυνση της µεταβίβασης των επιχειρήσεων µε την εξασφάλιση αξιοπρεπών όρων για τους αγρότες οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη, ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά τους όρους πρόσβασης στη γη και την πίστωση και ειδικές ρυθµίσεις προστασίας των αγροτικών εκτάσεων.

Οι παραπάνω είναι προτάσεις που αναµένεται να συζητήσει η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Comagri) στις 30 Νοεµβρίου, ώστε να ενσωµατωθούν στην πρωτοβουλία «Ανατροπή των δηµογραφικών εξελίξεων στις περιφέρειες της ΕΕ µε τη χρήση µέσων της πολιτικής για τη συνοχή», που ζητείται από την Ευρωβουλή να µετεξελιχθεί σε νοµοθετική πρόταση της Κοµισιόν.

Έµφαση στις προτάσεις της Comagri, προσδίδεται στο γεγονός ότι οι ανισότητες στην πρόσβαση σε γη, οι άµεσες πληρωµές και η υποστήριξη της ΚΑΠ, τόσο µεταξύ όσο και εντός των χωρών της ΕΕ, συγκαταλέγονται µεταξύ των θεµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν προκειµένου να τεθεί τέρµα στην περιφερειακή παρακµή, να επιτραπεί να συνταξιοδοτηθούν από τη γεωργία οι µεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι και να ξεκινήσουν την απασχόληση µε τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι νέοι.

∆ιευκόλυνση των µεταβιβάσεων

Σε αυτό το πλαίσιο ζητά ένα µείζον σχέδιο για τη διευκόλυνση των µεταβιβάσεων για όλες τις επιχειρήσεις, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση και την επανέναρξη της οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς και προκειµένου να παρασχεθεί επαρκής σύνταξη για τους αποχωρούντες εργαζοµένους.

«Ανάλογα µέτρα θα καθιστούσαν την αγροτική οικονοµία περισσότερο ελκυστική, εκκινώντας µε τη γεωργία και θα ήταν επωφελή για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη»

αναφέρεται στις τροπολογίες που θα συζητηθούν την ερχόµενη ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου.

Πέραν της ΚΑΠ οι πόροι

Φυσικά, τα πιο φιλόδοξα µέτρα σε πολιτικό επίπεδο για την προώθηση της αντικατάστασης των γενεών σε αυτόν τον τοµέα µέσω ουσιαστικών αλλαγών όσον αφορά τους όρους πρόσβασης στη γη και την πίστωση, πρέπει να επιδιωχθούν µε µία ενιαία ενωσιακή υποστήριξη «πέραν της ΚΑΠ» όπως λένε οι Ευρωβουλευτές, µέσω για παράδειγµα του Ταµείου Συνοχής. Γι’ αυτό άλλωστε, οι προτάσεις απευθύνονται προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός τα παραπάνω.

Όσον αφορά τους πόρους της ΚΑΠ, αυτοί θα πρέπει να επικεντρωθούν στο πλαίσιο µιας «συντονισµένης προσπάθειας για να βοηθηθούν οι οικογενειακές γεωργικές εκµεταλλεύσεις προκειµένου να επωφεληθούν από την καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες», σηµειώνεται στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από την Επιτροπή Γεωργίας.

Αρχές του 2021 η Πράσινη Βίβλος για το όραµα σχετικά µε τις αγροτικές περιοχές

Στις αρχές του 2021, η Κοµισιόν αναµένεται να δηµοσιεύσει την «Πράσινη Βίβλο για τη γήρανση και το µακροπρόθεσµο όραµα για τις αγροτικές περιοχές». Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη εκδώσει µία έκθεση που αποτυπώνει τις σηµαντικές διαφορές µεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τη δηµογραφική αλλαγή, καθώς και την ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα, την απασχόληση, την υγεία και τη µακροχρόνια φροντίδα σε διάφορα µέρη της Ευρώπης.

Σηµειώνεται πως στις αγροτικές περιφέρειες, ο πληθυσµός µειώθηκε κατά 0,8 εκατοµµύρια µεταξύ 2014 και 2019. Ωστόσο, ο αριθµός αυτός δεν περιγράφει πλήρως την κατάσταση.

Πρόσφατες έρευνες του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι οι περιφέρειες που βρίσκονται κοντά σε πόλεις παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, ενώ οι πιο αποµακρυσµένες περιφέρειες 49 φθίνουν πληθυσμιακά.

Πηγή: agronews.gr

Γεωργικός Σύμβουλος Agro-Economy

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 2410 972 227 ή να μας στείλετε email  agroegonomyike@gmail.com για να σας εξυπηρετήσουμε.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο