Πότε υποχρεούνται να τηρούν βιβλία οι νεοεισερχόμενοι αγρότες

Το τελευταίο διάστηµα επανήλθε στο προσκήνιο και γράφεται κατά κόρον σε πολλές εφηµερίδες, sites (και όχι µόνο) ότι οι νεοεισερχόµενοι αγρότες είναι υποχρεωµένοι να τηρούν βιβλία, προκειµένου να µπορέσουν να λάβουν βεβαίωση του νεοεισερχόµενου στον αγροτικό τοµέα. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει (ποτέ δεν ίσχυε). Ας δούµε γιατί.

Στις 26 Μαρτίου 2018 δηµοσιεύθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η απόφαση µε αρ. πρωτ. 156/46178 µε θέµα «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ σε νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα και την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων».

Η εν λόγω απόφαση ορίζει:

Στην §α: «α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1, περ. α) και β) του άρθρου 2 του νόµου 3874/2010, (Α΄151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελµατίας αγρότης, µεταξύ αυτών και η υποπερίπτωση αε) «τηρεί λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία»
Στην §β: «….Εποµένως και ο νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων».
Στην §γ: «γ) Περαιτέρω µε το 1289/70109/28-06-2017 Α∆Α: ΩΛ∆Ξ4653ΠΓ-Γ∆9 έγγραφο της υπηρεσίας µας, δίδονται διευκρινήσεις σχετικά µε την υποχρέωση της τήρησης των λογιστικών βιβλίων».

Τα κριτήρια για τον κατ’ επάγγελµα αγρότη

Τι λέει η παραπάνω απόφαση 1289; Το αυτονόητο: επικαλείται το νόµο του υπουργείου Οικονοµικών (νόµος 4389/2016), ο οποίος µε το άρθρο 65 ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος, προκειµένου να θεωρείται κατ’ επάγγελµα αγρότης.

Με την ανωτέρω απόφαση, λοιπόν, διευκρινίζεται πως ένας αγρότης µπορεί να είναι ενταγµένος είτε στο ειδικό είτε στο κανονικό καθεστώς, χωρίς αυτό να του δηµιουργεί πρόβληµα στην ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη. Για τους νεοεισερχόµενους τον αγροτικό τοµέα, δεν προβλέπεται κάποια ειδική αντιµετώπιση ή κάποια επιπλέον κριτήρια ένταξης.

Επανέρχοµαι στην απόφαση της 26.03.18, η οποία έχει δηµιουργήσει ντόρο από το πουθενά. Η χειρότερη παραπληροφόρηση γίνεται όταν κάποιοι παίρνουν αποσπασµατικά λέξεις ή προτάσεις από κείµενο και τις χρησιµοποιούν ως τίτλους δηµοσιευµάτων.

Το ίδιο έχει συµβεί µε τον τίτλο δηµοσιεύµατος σε τοπικό επαρχιακό τύπο που έδωσε την αφορµή για το σηµερινό άρθρο και ήταν: «Υποχρεωτική η τήρηση λογιστικών βιβλίων για νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα», κάτι που δεν ισχύει.

Γράφει, λοιπόν, η απόφαση: «Εκ των παραπάνω διαλαµβανοµένων για να χαρακτηρισθεί κάποιος νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του επαγγελµατία αγρότη, εποµένως και της τήρησης λογιστικών βιβλίων σύµφωνα µε το 1289/70109/28-06-2017 έγγραφο µας, εκτός της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και του κριτηρίου του εισοδήµατος».

Με απλά λόγια:

  1. Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, µε όλους όσους έχουν αγροτικά εισοδήµατα.
  2. Για να θεωρηθεί κάποιος κατ’ επάγγελµα αγρότης θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 65 του νόµου 4389/16 τα είναι: α) Να έχει αγροτική εκµετάλλευση, β) να είναι γραµµένος στον ΟΓΑ, γ) να διαθέτει το 30% του συνολικού του χρόνου, δ) να έχει κάνει δήλωση καλλιέργειας και ε) να είναι η εκµετάλλευση ασφαλισµένη στον ΕΛΓΑ.
  3. Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες για την ένταξη τους στα βιβλία, υποχρεώνονται από την ΠΟΛ.1201/16, η οποία ορίζει ότι: «όσοι την προηγούµενη χρονιά έχουν εισπράξει επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς από 01.01 του εποµένου έτους, ανεξάρτητα τι αφορούν οι επιδοτήσεις αυτές».
  4. Αυτό σηµαίνει ότι: όσοι νέοι αγρότες, το 2018 εισέπραξαν επιδότηση νεοεισερχόµενων αγροτών (ή όπως αλλιώς ονοµάζεται) υποχρεούνται από 01.01.19 να είναι ενταγµένοι στο κανονικό καθεστώς.
  5. Όσοι έχουν αυτή την υποχρέωση και δεν έχουν ενταχθεί, θα πρέπει άµεσα να απευθυνθούν στις ∆.Ο.Υ. και να ενταχθούν εκπρόθεσµα από 01.01.19 στο κανονικό καθεστώς των αγροτών.
  6. Όσοι εισέπραξαν το 2017 επιδότηση νεοεισερχόµενων αγροτών άνω των 5.000 ευρώ και δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, να το κάνουν άµεσα από την 01.01.18 µε τα προβλεπόµενα πρόστιµα, γιατί σε περίπτωση ελέγχου τα πρόστιµα είναι κατά πολύ µεγαλύτερα.
  7. Όσοι δεν το κάνουν από το προβλεπόµενο διάστηµα αλλά αργότερα (µε σκοπό να αποφύγουν το πρόστιµο των 100 ευρώ της εκπρόθεσµης ένταξης), σε περίπτωση ελέγχου κινδυνεύουν µε πρόστιµο 2.500 ευρώ.

Τέλος, να ξεκαθαρίσουµε ότι άλλο οι επιδοτήσεις που φορολογούνται κι άλλο οι επιδοτήσεις που υποχρεώνουν έναν αγρότη να ενταχθεί στα βιβλία ή όχι. Για ακριβείς φορολογικές πληροφορίες, ο µόνος αρµόδιος να απευθύνεστε είναι ο λογιστή σας.

Λογιστικές Υπηρεσίες AgroEconomy

Το γραφείο μας στον Πλατύκαμπο αναλαμβάνει τα λογιστικά – φορολογικά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο